BAO BÌ GIẤY

GIẤY - PALLET GIẤY

thông tin liên hệ
Nguyễn Quang Khải
Giám đốc - 0919 134 501

Hà Joensuu
- 0919 696 501

BAO BÌ GIẤY

Túi giấy
Túi giấy
Túi giấy
Túi giấy
Túi giấy
Túi giấy
Túi giấy
Túi giấy
Hộp giấy
Hộp giấy
Hộp giấy
Hộp giấy
Hộp giấy
Hộp giấy
Hộp giấy
Hộp giấy
Hộp rượu
Hộp rượu
Hộp rượu
Hộp rượu
Hộp rượu
Hộp rượu
Hộp rượu
Hộp rượu
Thùng carton 3 lớp
Thùng carton 3 lớp
Thùng carton 3 lớp
Thùng carton 3 lớp
Thùng carton 5 lớp
Thùng carton 5 lớp
Thùng carton 7 lớp
Thùng carton 7 lớp

GIẤY - PALLET GIẤY

Pallet giấy
Pallet giấy
Giấy cuộn
Giấy cuộn
Pallet giấy
Pallet giấy
Giấy tấm
Giấy tấm

IN BAO BÌ - OFFSET